Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Αρχική

Πρόσκληση για συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» 27/7/2020

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί : ΤΗΝ  ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ   2020 και ώρα 14.00 στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Προγραμματισμός εκδήλωσης προβολής κινηματογραφικών ταινιών στο Δερβένι κατά το μήνα Αύγουστο
 2. Προγραμματισμός εκδήλωσης παρουσίασης βιβλίου στον «Πύργο Κορδή»
 3. Τροποποίηση των αριθμ. 32&34/2020 Α.Δ.Σ.
 4. Ανάκληση της αριθμ. 35/2020 τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020
 5. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου 2019
 6. Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2020
 7. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020
 8. Άνοιγμα λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΕΡΟΣ

Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» έτους 2020-2021

Παρακαλούνται όλοι οι ωφελούμενοι, που επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους:

Α. στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμού Ξυλοκάστρου & Δερβενίου για προ-νήπια από 2,5 ετών συμπληρωμένα κατά το μήνα εγγραφής (1-30/9/2020) μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο)

Β. στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), για παιδιά από 5 έως 12 ετών

και πληρούν τις προϋποθέσεις της αρ. πρωτ. 9549/16-7-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ, να συμπληρώσουν  και να υποβάλουν  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ την “Αίτηση Συμμετοχής – Δήλωση”, στην ηλεκτρονική εφαρμογή που  είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.gr , www.paidikoi.eetaa.gr , «Ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων») και σύμφωνα με τις οδηγίες, που έχουν αναρτηθεί.

Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνεται με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (κωδικοί taxisnet), αποκλειστικά της αιτούσας.

Η χρήση των ίδιων κωδικών θα απαιτείται και για την πρόσβαση στις ειδικές εφαρμογές οποιασδήποτε άλλης ενέργειας (υποβολή ένστασης, ενημέρωση για το αποτέλεσμα της αίτησης/ένστασης, λήψη voucher, κ.ά.).

Οι Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται, ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, κατά το χρονικό διάστημα από

17/ 7/2020 – 05/8/2020 .

Καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των Αιτήσεων, ορίζεται η 05/8/2020 και ώρα 23:59, βάσει του αποδεικτικού του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου που θα δίνεται αυτόματα.

Αιτήσεις μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν θα μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά.

Πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και οδηγίες συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής  μπορείτε να αναζητήσετε :

στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ www.eetaa.gr 

στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Ξυλοκάστρου τηλ. 27430 28311

στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Δερβενίου τηλ. 27430 32804

στο ΚΔΑΠ Ξυλοκάστρου τηλ. 27430 22343

Πρόγραμμα Πολιτιστικών εκδηλώσεων 2020

Στο πλαίσιο της διαφορετικής πραγματικότητας που βιώνουμε το φετινό καλοκαίρι, το Πρόγραμμα με τις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις του Δήμου μας δεν θα διανεμηθεί σε έντυπη μορφή, αλλά θα αναρτάται κατά περίπτωση στην ιστοσελίδα του
Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. «Ηλίας Κατσούλης», προκειμένου να  ενημερώνονται οι Δημότες άμεσα  και για τις τυχόν τροποποιήσεις του.

Ελπίζουμε να απολαύσετε τις Πολιτιστικές μας εκδηλώσεις και παρά τις ιδιαίτερες προκλήσεις, που αντιμετωπίζουμε, να έχουμε όλοι ένα χαρούμενο και δημιουργικό Καλοκαίρι μεΥγεία, Ασφάλεια, Πολιτισμό και Ελπίδα.

Η αντιδήμαρχος Πολιτισμού,

Ελίνα Μενούνου

Πρόσκληση για συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ» 13/7/2020

Προς: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ».

Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Δήμου Ξυλοκάστρου –Ευρωστίνης «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί : ΤΗΝ  ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ   2020 και ώρα 14.00 στην αίθουσα του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 1. Περί αίτησης – επιστολής κ. Νάτσιου Αντώνη που αφορά στην ανάδειξη της ιστορικής μάχης στα Μαύρα Λιθάρια και στην Ακράτα και της εμβληματικής μορφής του Ευρωστίνιου οπλαρχηγού καπετάν Παναγιωτάκη Γεραρή. 
 2. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Κ.Α.Π.Η. Δερβενίου του Ν.Π.Δ.Δ. 
 3. Προγραμματισμός Πολιτιστικών Εκδηλώσεων στο Δήμο Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΕΡΟΣ

Μήνυμα καλωσορίσματος

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζουμε και σας παρουσιάζουμε την ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ

Οι απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, μας οδήγησαν στη δημιουργία ενός ιστότοπου, ο οποίος φιλοδοξούμε να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο αμφίδρομης επικοινωνίας και γνώσης.

Η ιστοσελίδα μας σχεδιάστηκε με σύγχρονο και λειτουργικό τρόπο, ώστε να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για όλες τις δράσεις και το έργο του Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και την απαραίτητη διασύνδεση με τις δομές του.

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας και σας ευχόμαστε καλή περιήγηση!

Εκ μέρους του Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΕΡΟΣ

Πιλοτική Λειτουργία της νέας Ιστοσελίδας του Ν.Π.Δ.Δ. “ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ”

Από τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 τίθεται σε πιλοτική λειτουργία η Ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. «ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ». Η ιστοσελίδα έχει αναπτυχθεί με γνώμονα την βελτίωση και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του φορέα. Η διάρθρωση του ιστοτόπου περιλαμβάνει τις δομές και το περιεχόμενο που προορίζεται για την καλύτερη ενημέρωση και εξυπηρέτηση των επισκεπτών της σελίδας.
Στη διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας η ιστοσελίδα θα εμπλουτίζεται καθημερινά με νέο περιεχόμενο ώστε να αξιοποιηθούν πλήρως οι νέες δυνατότητες που προσφέρονται ιδιαίτερα στον προγραμματισμό των εκδηλώσεων. Σας προτρέπουμε να περιηγείστε καθημερινώς σε όλες τις ενότητες και σε περίπτωση που παρατηρείτε κάποια δυσλειτουργία  να επικοινωνείτε με τον αρμόδιο της Τεχνικής Υποστήριξης στο email: thanasisrou@xylokastro.gov.gr

Τέλος, υποδεχόμαστε τους επισκέπτες με μια Ηλεκτρονική Έκθεση Αεροφωτογραφίας από διάφορα σημεία ενδιαφέροντος του δήμου μας που αποτυπώθηκαν ως καλλιτεχνικές δημιουργίες από τον δημότη Θανάση Ρούντζα με χόμπι την αεροφωτογραφία.

Οι φωτογραφίες διανέμονται ελεύθερα στο κοινό και τους επισκέπτες, εγκαινιάζοντας τη λειτουργία της νέας ιστοσελίδας του Ν.Π.Δ.Δ. ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ, καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώς φόντο και να διακοσμήσουν τα κινητά μας τηλέφωνα.

Ηλεκτρονική Έκθεση Φωτογραφιών