Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» έτους 2020-2021

Παρακαλούνται όλοι οι ωφελούμενοι, που επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους: Α. στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμού Ξυλοκάστρου & Δερβενίου για προ-νήπια από 2,5 ετών συμπληρωμένα κατά το μήνα εγγραφής (1-30/9/2020) μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο) Β. στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), για παιδιά από 5 έως 12 ετών και πληρούν … Συνεχίστε να διαβάζετε το Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» έτους 2020-2021.